Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт 2022 оны жилийн эцэс PDF Татах
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт шинэчилсэн PDF Татах