“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН ХҮДЭР БОЛОН ЖОНШНЫ ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТЫН МЭДЭЭ

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 05 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

250.900

169.727

Хөрс хуулалт

мян.м3

326.813

255.695

Өрөмдлөг

т.м

22.378

18.200

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

14.950

16.226

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

            15.645

19.742

Жонш олборлолт

мян.тонн

8.005

9.947

агуулга

%

26.76

26.80

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

1.500

1.398

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

0

40.118

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

9.800

11.979

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1.650

1.563

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 04 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 04 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

250.900

143.787

Хөрс хуулалт

мян.м3

326.813

293.789

Өрөмдлөг

т.м

22.378

20.168

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

 

 

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

            15.140

20.704

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.747

5.800

агуулга

%

26.76

26.77

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

8.600

9.002

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

45.925

63.247

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

15.500

 

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

3.000

6.022

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 03 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 03 сарын 31-ний өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

99.974

106.069

Хөрс хуулалт

мян.м3

365.915

366.913

Өрөмдлөг

т.м

21.686

12.509

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

9.750

9.854

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

15.645

14.190

Жонш олборлолт

мян.тонн

8.005

8.012

агуулга

%

26.76

26.80

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

9.200

3.474

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

13.778

30.2334

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

9.945

13.508

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1.890

3.195

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 02 сарын 29-ний өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

99.974

103.631

Хөрс хуулалт

мян.м3

365.913

319.284

Өрөмдлөг

т.м

21.686

24.967

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

16.900

24.068

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

14.635

15.501

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.490

7.511

агуулга

%

26.76

26.79

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

-

-

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

11.481

57.693

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

8.288

36.665

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

  1.575

0.260