Ёс зүйн дүрэм
Нэр Огноо Холбоос
Ёс зүйн дүрэм 2016/05/13 Татах