Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр
Нэр Тайлбар Огноо Холбоос
ТӨБЗГ-ын тогтоол - №184 Журам батлах тухай 2022/05/31 Татах
ТӨБЗГ-ын тогтоол - №142 Контрактын биелэлтийн тухай 2022/05/31 Татах
ТӨБЗГ-ын тогтоол - №184-ын хавсралт-2 Үйлдвэрийн газрын захиралтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ 2022/05/31 Татах