“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН ХҮДЭР БОЛОН ЖОНШНЫ ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТЫН МЭДЭЭ

2021 он

        - 2022 он

2023 он

 

“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН ХҮДЭР БОЛОН ЖОНШНЫ ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТЫН МЭДЭЭ
2022 ОН

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны  12-р сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

125.00

31.672

Хөрс хуулалт

мян.м3

345.112

71.838

Өрөмдлөг

т.м

25.696

14.885

FE-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

16.572

15.038

FE-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

20.173

20.025

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.918

0.528

агуулга

%

26.76

26.59

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

-

-

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

65.627

17.290

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

19.845

1.710

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

-

-

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны  11-р сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 11-р сарын 31-ний өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

125.00

60.683

Хөрс хуулалт

мян.м3

345.112

183.894

Өрөмдлөг

т.м

24.867

10.034

FE-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

15.980

7.177

FE-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

19.453

18.056

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.663

1.745

агуулга

%

26.76

26.16

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

-

-

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

65.627

16.065

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

19.845

5.764

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

-

-

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны  10-р сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 10-р сарын 31-ний өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

200.0

40.194

Хөрс хуулалт

мян.м3

325.682

301.357

Өрөмдлөг

т.м

26.670

17.526

FE-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

16.572

-

FE-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

20.173

36.881

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.918

4.353

агуулга

%

26.76

26.77

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

-

-

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

65.627

24.859

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

19.845

11.872

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

-

-

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны  9 сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 9 сарын 31-ний өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

232.0

152.046

Хөрс хуулалт

мян.м3

317.392

339.443

Өрөмдлөг

т.м

25.277

18.134

FE-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

15.980

-

FE-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

19.453

38.670

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.663

5.241

Агуулга

%

26.76

26.90

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

-

-

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

62,295

13,194

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

21,362

5,924

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

  -

-

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны 8 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 8 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

234,000

237,649

Хөрс хуулалт

мян.м3

316,874

317,136

Өрөмдлөг

т.м

26,120

23,062

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

16,572

16,993

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          20,173

21,200

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,918

1,914

агуулга

%

26.76

26,79

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

   

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

62,293

9,885

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

21,362

20,744

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

0.000

0,000

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны 7 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 7 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

234,000

236,437

Хөрс хуулалт

мян.м3

316,874

336,653

Өрөмдлөг

т.м

26,120

36,985

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

16,572

17,837

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          20,173

20,850

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,918

3,307

агуулга

%

26.76

26,84

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

   

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

62,293

13,130

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

21,362

11,862

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

0,000

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны 4 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

233,000

236,676

Хөрс хуулалт

мян.м3

317,133

320,851

Өрөмдлөг

т.м

25,555

28,747

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

14,950

15,720

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          19,690

20,998

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,747

5,310

агуулга

%

26.76

26,35

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

   

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

46,359

23,082

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

36,404

0,000

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

0,000

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 03 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 03 сарын 31-ний өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

99.974

106.069

Хөрс хуулалт

мян.м3

365.915

366.913

Өрөмдлөг

т.м

21.686

12.509

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

9.750

9.854

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

15.645

14.190

Жонш олборлолт

мян.тонн

8.005

8.012

агуулга

%

26.76

26.80

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

9.200

3.474

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

13.778

30.2334

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

9.945

13.508

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1.890

3.195

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны 2 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 2 сарын 28-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

125,000

125,094

Хөрс хуулалт

мян.м3

345,112

281,565

Өрөмдлөг

т.м

23,725

17,834

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

16,250

22,124

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          16,250

19,215

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,311

2,229

агуулга

%

26.76

27,10

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0

0

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

53,485

16,471

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

18,165

 

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны 1 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 1 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

125,000

126,419

Хөрс хуулалт

мян.м3

345,112

310,284

Өрөмдлөг

т.м

26,267

23,480

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

18,200

18,803

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          18,200

1,379

Жонш олборлолт

мян.тонн

8,094

5,376

агуулга

%

26.76

26,20

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

   

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

53,486

 

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

18,165

 

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250