“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН ХҮДЭР БОЛОН ЖОНШНЫ ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТЫН МЭДЭЭ

        - 2021 он

2022 он

2023 он

 

“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН ХҮДЭР БОЛОН ЖОНШНЫ ХҮДЭР ОЛБОРЛОЛТЫН МЭДЭЭ
2021 ОН

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 12 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 12 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

130,000

163,488

Хөрс хуулалт

мян.м3

375,737

388,534

Өрөмдлөг

т.м

23,696

21,575

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

18,200

18,600

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          17,897

19,895

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,322

7,323

агуулга

%

26.76

26,76

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

   

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

21,038

 

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

20,067

 

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

0,195

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 11 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 11 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

100,000

137,755

Хөрс хуулалт

мян.м3

351,589

362,788

Өрөмдлөг

т.м

23,696

22,830

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

17,550

17,902

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          17,319

13,359

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,663

4,158

агуулга

%

26.76

26,77

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

   

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

21,038

36,266

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

20,067

2,962

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

0,260

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 10 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 10 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

250.900

251,168

Хөрс хуулалт

мян.м3

326.813

361,192

Өрөмдлөг

т.м

22.378

20,787

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

18,200

20,145

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

15,475

21,430

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,918

8,247

агуулга

%

26.76

27,10

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0

0

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

15,308

15,765

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

13,650

21,691

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

2,033

195

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 09 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

250.900

303,122

Хөрс хуулалт

мян.м3

326.815

273,166

Өрөмдлөг

т.м

22.377

22,907

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

14.300

16.942

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

           14.976

22,703

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,663

7,724

агуулга

%

26.76

26.80

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

1.500

0

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

15,308

13,474

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

16,900

15,170

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

2,100

1,038

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 8 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 8 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

234,000

235,516

Хөрс хуулалт

мян.м3

316,874

346,234

Өрөмдлөг

т.м

24,394

27,500

-65%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

18,200

21,101

Fе-52%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

          17,897

20,238

Жонш олборлолт

мян.тонн

6,877

6,942

агуулга

%

26.76

26,80

ФФ95%-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0

0

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

21,038

29,650

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

15,083

11,833

ФФ-95%, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

1,496

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 07 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

200.720

226.710

Хөрс хуулалт

мян.м3

339.813

256.063

Өрөмдлөг

т.м

22.148

20.640

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

18.200

21.963

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

            15.475

24.347

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.918

8.177

агуулга

%

26.76

26.90

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0.00

0.00

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

15.308

43.682

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

16.900

18.187

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

2.100

1.696

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 06 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 06 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

250.900

165.085

Хөрс хуулалт

мян.м3

326.815

290.489

Өрөмдлөг

т.м

22.378

24.729

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

17.550

23.216

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

            15.140

24.060

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.747

7.851

агуулга

%

26.76

26.80

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0.00

0.00

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

0

42.082

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

9.800

25.513

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1.650

0.325

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 05 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

250.900

169.727

Хөрс хуулалт

мян.м3

326.813

255.695

Өрөмдлөг

т.м

22.378

18.200

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

14.950

16.226

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

            15.645

19.742

Жонш олборлолт

мян.тонн

8.005

9.947

агуулга

%

26.76

26.80

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

1.500

1.398

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

0

40.118

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

9.800

11.979

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1.650

1.563

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 4 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 4 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

233.000

201.295

Хөрс хуулалт

мян.м3

317.133

325.383

Өрөмдлөг

т.м

24.393

22.294

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

17.550

16.689

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

             17.510

18.657

Жонш олборлолт

мян.тонн

7.747

5.590

агуулга

%

26.76

27.00

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0

0

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

21,038

35.947

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

19.850

26.524

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1.250

0.845

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 3 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 3 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

200,000

205,249

Хөрс хуулалт

мян.м3

325,682

327,774

Өрөмдлөг

т.м

23,863

18,623

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

18,200

20,482

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

             18,294

21,563

Жонш олборлолт

мян.тонн

6,280

6,280

агуулга

%

26.76

27,45

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0

0

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

21,038

26,186

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

13,783

20,497

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

0,130

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 2 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 2 сарын 28-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

100,000

126,432

Хөрс хуулалт

мян.м3

351,589

354,945

Өрөмдлөг

т.м

23,696

21,053

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

16,3250

19,535

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

             16,524

22,870

Жонш олборлолт

мян.тонн

7,311

7,538

агуулга

%

26.76

26,80

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

0

0

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

21,038

27,060

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

13,783

12,107

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1,250

1,690

 

“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:

 

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө сарын эхнээс

Гүйцэтгэл сарын эхнээс

Төмрийн хүдэр олборлолт

мян.тонн

100.000

100.973

Хөрс хуулалт

мян.м3

351.589

235.739

Өрөмдлөг

т.м

23.696

17.554

FE65-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

14.300

16.015

FE52-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

           18.294

20.700

Жонш олборлолт

мян.тонн

8.094

8.124

агуулга

%

26.76

27.09

ФФ95-Баяжмал гаргалт

мян.тонн

2.100

2.101

Бүтээгдэхүүн борлуулалт

Fe-52% баяжмал

мян.тонн

21.038

53.772

Fe-65% баяжмал

мян.тонн

13.783

6.013

ФФ-95, хуурай баяжмал

мян.тонн

1.250

3.056