Судалгаа, шинжилгээний ажлын тайлан
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
ГХА явагдаж айгаа талбайнуудын товч мэдээлэл 2024 PDF Татах
Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдэж буй төслууд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар PDF Татах
ГХА 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар PDF Татах
ГХА 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар PDF Татах