Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү