Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар

Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар:

Мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү