Хүний нөөцийн ил тод байдал 2023 он

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах ажлын тайлан

 

Монголросцветмет” ТӨҮГ нь 2023 онд хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд 113 сул орон тоо, ажлын байрны зарыг Үйлдвэрийн газрын вэб сайт, цахим хаяг, Өнөөдөр сонин, arslan.mn, report.mn, Бор-Өндөр сумын шуурхай зарын групп болон тус үйлдвэрийн зарлалын самбарууд, Шижир-Алт АҮийн вэб сайт, Заамар сум, Бүрэгхангай сумын facebook нэгдсэн групп, Шижир-Алтны залуучууд нэгдсэн групп, Хайлаас 3-р багийн нэгдсэн групп, Үйлдвэрийн ажилтнуудын группт болон үйлдвэр дээрх зарлалын самбарт орон тоо нөхөгдөх хүртэл давтамжтайгаар олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажилласан.