Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн хуулийн этгээдэд ашиглуулах
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн хуулийн этгээдэд ашиглуулах /2023 оны жилийн эцэс/ PDF Татах