Хайлуур жоншны хүдэр олборлолт

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

2018

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

%

1

Хүдэр олборлолт. Нийт:

мян. т.

77.000

77.479

100.62

2

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

 

 

 

 

 

Металлургийн баяжмал, нийт:

мян. т.

0.390

0.551

141.23

3

Флотацийн баяжмал,  нийт:

мян. т.

26.250

24.759

94.32

4

Уулын нэвтрэлтийн ажил

м

1188.0

1366.00

114.98