Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хэрэгжилтийн тайлан
Нэр Өрөгтгөл Холбоос
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тайлан PDF Татах
2023 оны жилийн эцсийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан PDF Татах