Бусад мэдээ
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА Ажил гүйцэтгэх сонгон шалгаруулалтын урилга
Ажлын байрны зар Ажлын байрны зар
Захиргааны сул ажлын байрны зар Захиргааны сул ажлын байрны зар
Монголросцветмет Малчдадаа Тусалъя Аян МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ ТӨҮГ-ЫН ЗҮГЭЭС ЗАСГИЙН ГАЗРААС ЗАРЛАСАН МАЛЧДАДАА ТУСАЛЪЯ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ӨӨРСДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ХЭНТИЙ, ДОРНОГОВЬ, ДУНДГОВЬ, ТӨВ АЙМГИЙН СУМДУУДАД ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
Ил тод байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу Ил тод байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу цахим хуудсанд байршуулах мэдээлэл
Төсвийн гүйцэтгэл болон аудит хийсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан Төсвийн гүйцэтгэл болон аудит хийсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт
Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт; Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт
Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл
Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан